چاپ

تاریخ : جمعه 29 مهر 1390 در ساعت 15:18

 !میدونی فلسفه اختراع سرسره برای بچه ها چیه...؟؟؟!!! 


                              می خوان از بچگی به آدم یاد بدن که:


                           *صعود چقدر سخت و سقوط چه آسونه*