چاپ

تاریخ : دوشنبه 2 آبان 1390 در ساعت 15:31

انصافا خودتی و خدات..... راستش رو بگو چند تا کار بلدی با لب هات انجام بدی جز ....و....و....؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بدبخت برو ببین مردم با لب هاشون چیکار که نمیکنن!!!!!!!!!