دوستی  چاپ

تاریخ : پنج‌شنبه 5 آبان 1390 در ساعت 12:31

اگر دبیر ریاضی بودم ثابت میکردم که چگونه شعاع نگاهتون از مرکز قلبم میگذره،


اگه دبیر شیمی بودم از اشک چشمانتون محلول محبت میساختم،


اگه دبیر دینی بودم تابت میکردم که بعد از خدا باید شما رو پرستید،


اگه دبیر جغرافی بودم ثابت میکردم که خوش آب و هواترین منطقه آغوش

 

گرم شماست و اگر دبیر زبان بودم با زبان بی زبانی میگفتم : 


                     دوستتون دارم