چاپ

تاریخ : سه‌شنبه 10 آبان 1390 در ساعت 20:25

دختر:

قول بده که هیچ وقت دختری رو بیشتر از من دوست نداشته باشی...

پسر:

من دوستت دارم اما نمی تونم همچین قولی بدم...

دختر(درحال گریه):

... ... یعنی یکی رو بعد از من دوست خواهی داشت؟؟

پسر(با خنده):

دختری که من بعد از تو دوست خواهم داشت،تو رو مامان صدا می زنه....