چاپ

تاریخ : چهارشنبه 11 آبان 1390 در ساعت 22:41

اگه خدا ۲۴ ساعت گناه رو آزاد میکرد

 

تو چه گناهی میکردی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟