دختر ها در حالات مختلف  چاپ

تاریخ : یکشنبه 15 آبان 1390 در ساعت 14:59
وقتی که دروغ میگن --------- قیافشون شبیه سوسک میشه

وقتی که بترسن --------- مثل موش سریع یه جا قایم میشن

وقتی غر میزنن --------- مثل مگس میرن رو اعصابت

وقتی که گریه میکنن ------------ مثل بچه های شیش ماهه حتما باید نازش کنی تا آروم شه

وقتی جیغ میزنن --------- مثل یه سوزن که بهت میزنن از جا میپری

وقتی که اعصبانی میشن ---------- مثل دیونه ها میشن دیگه نمیشه رفت سمتشون

وقتی ناراحت میشن ---------- مثل یه گنجشک تیر خورده دلسوز میشن

وقتی که مهربونن ---------- مثل یه خرگوش ملوس دوست داشتنین

وقتی که ناز میکنن ---------- مثل یه بچه نق نقو اعصابتو خورد میکنن

وقتی خوشحال میشن -------- مثل کانگورو اینور اونور میپرن

وقتی خجالت بکشن (البته اگه بکشن)------- مثل لبو قرمز میشن

وقتی که حرف میزنن -------- مثل رادیو خراب باید بزنی تو سرش تا قطع شه