چاپ

تاریخ : شنبه 21 آبان 1390 در ساعت 16:33

دارم واسه دختره توضیح میدم که هر وقت خط ایرانسلش شارژ نداره و با طرف کار واجب داره میتونه با یک کد عددی واسه طرف درخواست تماس مجانی بفرسته... بعد میپرسه یعنی فقط درخواست تماس میفرسته ؟ میگم پ نه پ اگه خواهش کنی ازشون درخواست ازدواج هم میفرسته  !!! !..