۳حقیقت مهم  چاپ

تاریخ : شنبه 28 آبان 1390 در ساعت 19:25

۱. با زبونت نمی تونی همه دندوناتو لمس کنی. . .

۲.اونقدر ساده ای که الان داری این کارو امتحان
... میکنی. . .

۳.الان نیشت بازه. .