X
تبلیغات
زولا

  چاپ

تاریخ : یکشنبه 29 آبان 1390 در ساعت 22:07

ازدواج مسلم : ازدواج اول که حق مسلم هر مردی است.

ازدواح مفرح : مردی که از یکنواختی زندگی با همسر اولش خسته شده است، برای تفریح زن دیگری بگیرد.

ازدواج موجه : چرا مردی که زن اولش بچه دار نمی شود یا بیماری دارد، به بهانه های واهی مثل مردانگی و انسانیت و تن دادن به قسمت و صبر در امتحان الهی، به پای او بماند؟ موجه است که در این هنگام هرچه زودتر برای ازدواج بعدی اش اقدام کند.

ازدواج متمم : مرد ببیند چه صفات زنانه ای را دوست داشته که زن اولش ندارد. بعد زنی بگیرد که آن صفت ها را داشته باشد.

ازدواج مثلث : مرد تقوی پیشه کرده و به سه زن قناعت نماید.

ازدواج مربع : مرد تمام چهار زنی را که شرع به او اجازه می دهد بگیرد.

ازدواج ملون : مرد چهار زن بگیرد: سفید پوست، سرخ پوست، سیاه پوست و زرد پوست.

ازدواج منظم : مرد هر شش ماه یک بار زن بگیرد.

ازدواج میسر : مرد هر زنی را که برایش میسر است بگیرد.

ازدواج مشبک : مرد یک شبکه هرمی ازدواج راه بیندازد. به این معنی که هر زنی گرفت، آن زن، چهار زن دیگر را هم به او معرفی کند و او همه آنها را بگیرد.

ازدواج مکرر : مرد آن قدر زن بگیرد تا جانش از فلان جایش در برود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حالا بگید کدوم رو دوست دارید براتون آماده کنم