چاپ

تاریخ : چهارشنبه 2 آذر 1390 در ساعت 14:52


 چرا به دختری که 8 تا دوس پسر داره

 میگن هرزه!

اما به پسری که 8 تا دوس دختر داشته باشه

میگن زرنگ؟!!

جواب پسر:

آخه قفلی که با 8 تا کلید باز بشه خرابه،

اما

کلیدی که 8 تا قفلو باز کنه

شاه کلیده