چاپ

تاریخ : سه‌شنبه 22 آذر 1390 در ساعت 22:52
از نفرت تا علاقه=۱ محبت..


 از جنگ تا صلح=۱ نصرت..


از عداوت تا صمیمیت=۱ گذشت..


از دشمنی تا دوستی=۱ لبخند..


از جدایی تا پیوند=۱ قدم..


از شکست تا پیروزی=۱ شهامت..


از عقبگرد تا جهش=۱ جرئت..


از توقف تا پیشرفت=۱ حرکت..


از خست تا سخاوت=۱ همت..


از آزادی تا اسارت=۱ غفلت..