چاپ

تاریخ : پنج‌شنبه 4 اسفند 1390 در ساعت 15:58

دوست دارمش ...

              مثل دانه ای که نور را
                  

                    مثل مزرعی که باد را

                       

                            مثل زورقی که موج را
                           

                                    یا پرنده ای که اوج را
               

                            دوست  دارمش ...