چاپ

تاریخ : جمعه 12 اسفند 1390 در ساعت 17:00

نه چتر با خود داشتی


نه روزنامه


نه چمدان...


عاشقت شدم!


از کجا باید می فهمیدم مسافری؟...