وقتی به دنیا اومدی چی گفتی؟  چاپ

تاریخ : دوشنبه 22 خرداد 1391 در ساعت 15:43

1-ما نخواییم بیایم بیرون کیو باید ببینیم؟

 

 2-دستتو بکش خودم میام بیرون

 

 3-برید کنار من اومدم

 

 4-من به نشانی اعتراض سکوت کردم

 

 5-آی لاو یو پی ام سی

 

 6-دخترم یا پسر؟

 

7-یا علی!!!

 

 8-نامحرم تو اتاق نباشه شورت پام نیست

 

 9-از تعجب تا 2 سال حرف نزدم

 

10-من چیزی نگفتم همه گفتن عجب عروسکیه

 

 11-من کیم؟تو کی هستی؟اینجا کجاست؟