چاپ

تاریخ : دوشنبه 22 خرداد 1391 در ساعت 21:56

اگر امروز روز جهانى حرفاى نگفته بود، بدون تعارف چی بهم میگفتى؟