چاپ

تاریخ : یکشنبه 26 شهریور 1391 در ساعت 11:29

- در 15 سالگی آموختم که مادران از همه بهتر می دانند ، و گاهی وقتها پدران هم

- در 20 سالگی یاد گرفتم که کار خلاف فایده ای ندارد ، حتی اگر با مهارت انجام شود

- در 25 سالگی دانستم که یک نوزاد ، مادر را از داشتن یک روز هشت ساعته و پدر را از داشتن یک شب هشت ساعته  محروم میکند

- در 30 سالگی پی بردم که قدرت ، جاذبه مرد است و جاذبه ، قدرت زن

- در 35 سالگی متوجه شدم که آینده چیزی نیست که انسان به ارث ببرد، بلکه چیزی است که خود می سازد

- در 40 سالگی آموختم که رمز خوشبخت زیستن در آن نیست که کاری را که دوست داریم انجام دهیم،  بلکه در این است که کاری را که انجام می دهیم دوست داشته باشیم

- در 45 سالگی یاد گرفتم که ده درصد از زندگی ، چیزهایی است که برای انسان اتفاق می افتد و نود درصد ، آن است که چگونه نسبت به آن واکنش نشان دهد

- در 50 سالگی پی بردم که کتاب بهترین دوست انسان است و پیروی کورکورانه بدترین دشمن وی

- در 55 سالگی پی بردم که تصمیمات کوچک را باید با مغز گرفت و تصمیمات بزرگ را با قلب

- در 60 سالگی متوجه شدم که بدون عشق میتوان ایثار کرد ، اما بدون ایثار هرگز نمی توان عشق ورزید

- در 65 سالگی آموختم که انسان برای لذت بردن از عمر دراز ، باید بعد از خوردن انچه لازم است آنچه را نیز میل دارد بخورد

- در 70 سالگی یاد گرفتم که زندگی مسئاله در اختیار داشتن کارت های خوب نیست، بلکه خوب بازی کردن با کارت های بد است

- در 75 سالگی دانستم که انسان تا وقتی فکر میکند نارس است به رشد و کمال خود ادامه می دهد، و به محض آنکه گمان کرد رسیده شده است دچار آفت می شود

- در 80 سالگی پی بردم که دوست داشتن و مورد محبت قرار گرفتن بزرگترین لذت دنیاست

- در 85 سالگی دریافتم که همانا زندگی زیباست