چاپ

تاریخ : یکشنبه 21 آبان 1391 در ساعت 22:15
آن چیست که شبها در قبرستان و روز ها در محل زندگی میکند.وزنان آن را دوست دارند و مرد ها از آن نفرت دارند 

و بچه ها با آن بازی میکنند . بدنش پوشیده از مو و غذایش خرما و نمک است. اسم آن با (م)شروع میشود و

 اسم آن د رقرآن ذکر شده است !؟!جوااااااااااااااااااااااااااااب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

هرچی فکر میکنم جوابش رو پیدا نمیکنم ؟؟