چاپ

تاریخ : دوشنبه 27 آذر 1391 در ساعت 16:50

کسی که کاریکاتور بیغمبر را درست کرده است.به طور طبیعی کل بدنش سوخته است.دانمارک راجب این مسئله در حال تحقیق است و به الله سوگند خورده است که بیغمبر را در خواب دیده و به او گفته از طرف من به مسلمانان بگو هر کس این خبر را به مردم اطلاع دهد بهد از ۴ روز خبر بسیار خوبی به او میرسد و هر کسی این خبر را نا دیده بگیرد دچار مشکل میشود