X
تبلیغات
زولا

  چاپ

تاریخ : یکشنبه 17 دی 1391 در ساعت 16:43

- برای فهمیدن ارزش ده سال از زوجی که تازه طلاق گرفته اند بپرس.

- برای فهمیدن ارزش چهار سال از فارغ التحصیل دانشگاه بپرس.

- برای فهمیدن ارزش یک سال از دانش آموزی بپرس که در امتحانات رد شده است.

- برای فهمیدن ارزش نه ماه از زنی بپرس که نوزاد مرده به دنیا آورده است.

- برای فهمیدن ارزش یک هفته از سردبیر مجله ی هفتگی (هفته نامه ) بپرس.

- برای فهمیدن ارزش یک ساعت از عشاقی بپرس که در انتظار هم هستند.

- برای فهمیدن ارزش یک دقیقه از شخصی بپرس که قطار یا هواپیما را از دست داده است.

- برای فهمیدن ارزش یک ثانیه از شخصی بپرس که در یک تصادف زنده سالم مانده است.

- برای فهمیدن ارزش یک دهم ثانیه از شخصی بپرس که در مسابقات المپیک مدال طلا کسب کرده است.

- برای فهمیدن ارزش یک « دوست » از کسی بپرس که آن را از دست داده است.