X
تبلیغات
رایتل

  چاپ

تاریخ : دوشنبه 2 آبان 1390 در ساعت 19:27


سه چیز در زندگی هیچگاه باز نمی گردند: زمان، کلمات و موقعیت ها
سه چیز در زندگی هیچگاه نباید از دست بروند: آرامش، امید و صداقت.
سه چیز در زندگی هیچگاه قطعی نیستند: رؤیا ها ، موفقیت و شانس .
سه چیز در زندگی از با ارزش ترین ها هستند: عشق، اعتماد به نفس و دوستان