اسم های دخترا  چاپ

تاریخ : پنج‌شنبه 12 آبان 1390 در ساعت 16:24
ستاره: شبا میاد بیرون و به همه چشمک میزنه!!

۲- سحر: دم صبح میاد ؛
معلوم نیست شب قبل کجا بوده !!
۳- سایه: همیشه زیر پاته ؛
خیابون و خونه واسش فرقی نداره


۴- هدیه: به همه میده ،
اگه نگیریش از دستت رفته!!

۵- راضیه: نیازی به توضیح نداره!


۶- آرزو: همه می کنن

۷- سیما: تا لختش نکنی کاری بهت نداره!

۸- مینا : باید باهاش ور بری تا خنثاش کنی!


۹- عسل: همه می خوان بخورنش!

۱۰- بهار: تا میاد همه مست می شن!

۱۱- باران: تا میاد خیست می کنه!
۱۲- مژده : هرجا نگاه کنی
می بینی افتتاحش کردن!!


۱۳- ندا : تا میده باید بگیریش!
۱۴- دریا: تا ازش چیزی بخوای
صداشو بلند می کنه
۱۵-طلا:هر روز چند بار ازش تو اخبار حرف میزنن(طلا کشید پایین)(طلا کشید بالا)