چاپ

تاریخ : شنبه 14 آبان 1390 در ساعت 21:59
سه تا رفیق با هم میرن بهشت

نماینده خدا میاد پیششون و میگه:
هر کدوم از شماها توی دنیا کمتر به زنتون خیانت کرده باشید اینجا ماشین بهتری سوار میشید !!!
نفر اول یه ده باری خیانت کرده بوده و بهش بنز میدن!
... ... دومی سه بار خیانت کرده بوده بهش فراری میدن!
... سومی که خیانت نکرده بوده بهش بوگاتی میدن !!!
روز بعد این سه نفر باهم نشسته بودن اونی که بنز سوار بود خیلی احساس ناراحتی میکرد !
دو تای دیگه بهش میگن : چته؟ حالا مگه چی شده ؟بنز هم که بد نیست !!!
بنز سوار با ناراحتی میگه :
نه بابا موضوع این نیست !
دیروز زنم رو اتفاقی دیدم با یک دوچرخه از جلوم رد شد ...!!!